ما در چمک سعی بر این داریم که با شفافیت در عملکرد و پاسخگویی به اهداف و چشم انداز های خود برسیم.

همراه عزیز چمک، شما می توانيد از دو طريق نظرات، پیشنهادات وانتقادات خود را با ما در میان بگذارید:
تماس با شماره: 09059892401